Chính sách quyền riêng tư

Sonha Auto tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, vì thế chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách và đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, quý khách đã đồng ý và chấp nhận việc trao đổi, xử lý, sử dụng và công bố thông tin được đề cập tại Chính sách này.

Chính sách này bao gồm các nội dung sau:

 1. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập
 2. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
 3. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân
 4. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân
 5. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
 6. Thay đổi chính sách quyền riêng tư

 

 1. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân của quý khách được chúng tôi thu thập từ các nguồn trực tiếp (do quý khách cung cấp) hoặc tự động (qua tương tác với các sản phẩm của chúng tôi) hoặc từ các nguồn khác (công khai, có sẵn) bao gồm:

 • Tên của quý khách
 • Địa chỉ
 • Địa chỉ email
 • Tên đăng nhập
 • Số điện thoại
 • Tuổi
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Thói quen mua sắm của quý khách
 • Sở thích và thông tin về phong cách sống của quý khách
 • Các thông tin công khai như nội dung do người dùng khởi tạo, các blog và bài đăng tải

 

 1. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, quý khách đồng ý với việc nếu pháp luật tại địa phương cho phép, chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để thực hiện các công việc sau:

 • Trả lời các yêu cầu của quý khách
 • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Nâng cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông
 • Cung cấp cho quý khách các thủ thuật, thông tin hữu ích, tin tức cập nhật mới về sản phẩm
 • Thông báo về sản phẩm và dịch vụ mới
 • Giúp khách hàng có cái nhìn về sản phẩm và dịch vụ
 • Cho các mục đích quản trị và đảm bảo chất lượng sản phẩm của chúng tôi

 

 1. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

 1. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bất kỳ ai ngoài nội bộ Sonha Auto. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các bên thứ ba đáng tin cậy như:

 • Các cơ quan quảng cáo, tiếp thị và khuyến mãi để giúp chúng tôi thực hiện và phân tích tính hiệu quả của các chiến lược quảng cáo và khuyến mãi.
 • Các bên thứ ba được yêu cầu giao sản phẩm hay dịch vụ cho quý khách, chẳng hạn như giao hàng hay dịch vụ bưu chính chuyển phát sản phẩm mà quý khách đã đặt hàng
 • Cơ quan cưỡng chế luật pháp hay cơ quan chính phủ tuân thủ quy trình pháp luật thích hợp yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như xử lý dữ liệu, cho chúng tôi
 • Các nhà cung cấp công cụ phân tích web, chẳng hạn như Google

 

 1. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Chúng tôi không hướng đến đối tượng người chưa thành niên và chúng tôi không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người chưa thành niên. Do đó chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập, sử dụng, cung cấp hoặc xử lý bất kỳ thông tin cá nhân của người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

Do đó, chúng tôi cũng yêu cầu người chưa thành niên vui lòng không gửi cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ, địa chỉ email của bạn). Nếu chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã thu thập thông tin mà không có sự đồng ý nhất thiết phải có từ phía cha mẹ hay người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa bỏ thông tin đó trong thời gian sớm nhất có thể.

 1. Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này tùy từng thời điểm bằng cách đăng tải phiên bản mới nhất. Chúng tôi sẽ gửi thông báo thích hợp tới quý khách về bất kỳ thay đổi lớn nào. Chúng tôi khuyến khích quý khách thường xuyên ghé thăm để nắm rõ cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách.

Chính sách quyền riêng tư mới nhất của Sonha Auto được cập nhập vào ngày 15/09/2022