>>TOP FORUM ĐĂNG KÝ FREE<<


Diễn đàn nông nghiệp Diễn đàn thời trang Diễn đàn giá xây dựng Diễn đàn máy móc công nghiệp Diễn đàn vật liệu xây dựng


Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
 1. #1

  Tham gia ngày
  Sep 2020
  Yahoo : Dì Khưu@yahoo.com
  Bài gửi
  18
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  bộ đếm sản phẩm hiển thị 2 mặt điều khiển từ xa

  ID topic : 49351    Ngày gửi : 09-16-2020 04:36 PM 

  Bảng điện tử ngành may là hệ thống các bảng chuyên dụng được hiện thực hóa cụ thể dạng bảng điện tử led, các số liệu kết quả, quá trình truyền thống được thể hiện thông qua hình ảnh, biểu đồ, thông số. Bảng điện tử ngành may gồm hệ thống bảng đện tử như: bảng hiệu suất, bộ đếm sản phẩm, biểu đồ chất lượng…Bảng điện tử sử dụng công nghệ led 7 thanh sắc nét, khắc phục được tình trạng không nhìn rõ khi trong tầm nhìn xa, dữ liệu được tập trung trên hệ thống, tự động lưu trữ dữ liệu ngay cả khi bị ngắt kết nối hay mất điện. Nguồn điện 220V dân dụng được sử dụng làm adapter. Chất liệu mica cao cấp, khuôn kim loại định hình, sơn tĩnh điện bền màu được sử dụng làm chất liệu chính để làm lên bảng điện tử. bảng điện tử công nghiệp  Một số yếu tố quản lý ảnh hưởng đến năng suất ngành may: Lập kế hoạch và điều độ sản xuất chuyền may là xác định khối lượng sản phẩm, trang thiết bị, công nhân, thời gian sản xuất. Kế hoạch chuyền may là một kế hoạch tác nghiệp chỉ một lần sử dụng trong từng đợt sản xuất, từng mã hàng. Rải chuyền là việc sắp xếp bố trí công nhân và các công đoạn may phù hợp với quy trình công nghệ, tạo ra một dây chuyền sản xuất cho năng suất cao nhất, hiệu qủa nhất, khai thác được hết năng lực của công nhân. Tổ chứ lao động là việc bố trí sắp xếp và quản lý công nhân trong một đơn vị nhằm nâng cao năng suất chuyền may, tạo không khí thi dua lao động. Nắm bắt tâm lý công nhân, tâm lý người lao động ảnh hưởng 50% năng suất trong quá trình sản suất, khi tâm lý vui vẻ thoải mái người lao động làm việc nhiệt tình hơn, năng suất cao hơn và ngược lại. bảng điện tử ngành may  Bộ đếm sản phẩm kết nối máy tính bảng hệ thống không dây được làm bằng thép nguyên chất gia công CNC định hình, tránh va đập biến dạng sản phẩm, sử dụng sơn tĩnh điện giữ màu ổn định, bền màu theo thời gian. Công nghệ led đỏ 7 thanh sử dụng làm công nghệ hiển thị chính, ánh sáng dễ nhìn, không bị lóa, đảm bảo độ sác nét ngay cả khi trong tầm nhìn xa. Bảng được kết nối với máy tính bằng hệ thống không dây rất tiện cho các nhà máy. Bảng có thể xuất ra file báo cáo vào cuối ngày, nhân viên chỉ việc lấy báo cáo và gửi, cấp quản lý có thể truy xuất từ xa thông qua máy tính để biết được tình hình sản xuất của chuyền, của từng vị trí để có thể ra quyết định cho phù hợp để hoàn thành đơn hàng. bộ đếm sản phẩm

  Liên hệ với chúng tôi – Công ty Cổ Phần Phát Triển Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam

  – Phòng Triển Khai Ứng Dụng Công Nghệ Khu Vực Hà Nội

  Địa chỉ: Số 23 liền kề 10 – KĐT Xa La – Hà Đông – TP. Hà Nội.

  – Phòng Triển Khai Ứng Dụng Công Nghệ Khu Vực TPHCM

  Địa chỉ: 1/27 Huỳnh Lan Khanh –Phường 2 –Q.Tân Bình – TPHCM

  để được tư vấn tận tình và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí!

  EMAIL: contact@vnatech.com.vn

  HOTLINE: 0903418369

  TEL: 024 668 33 261/ Fax: 04 668 33 262

  HOME PAGE: www.vnatech.com.vn


  Bài viết khác cùng Box :
  Tags:


 • #2

  Tham gia ngày
  Dec 2019
  Yahoo : bachhoadep.com/diendan
  Bài gửi
  61
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Trích dẫn Nguyên văn bởi D&#236; Khưu Xem bài viết
  Bảng điện tử ng&#224;nh may l&#224; hệ thống c&#225;c bảng chuy&#234;n dụng được hiện thực h&#243;a cụ thể dạng bảng điện tử led, c&#225;c số liệu kết quả, qu&#225; tr&#236;nh truyền thống được thể hiện th&#244;ng qua h&#236;nh ảnh, biểu đồ, th&#244;ng số. Bảng điện tử ng&#224;nh may gồm hệ thống bảng đện tử như: bảng hiệu suất, bộ đếm sản phẩm, biểu đồ chất lượng…Bảng điện tử sử dụng c&#244;ng nghệ led 7 thanh sắc n&#233;t, khắc phục được t&#236;nh trạng kh&#244;ng nh&#236;n r&#245; khi trong tầm nh&#236;n xa, dữ liệu được tập trung tr&#234;n hệ thống, tự động lưu trữ dữ liệu ngay cả khi bị ngắt kết nối hay mất điện. Nguồn điện 220V d&#226;n dụng được sử dụng l&#224;m adapter. Chất liệu mica cao cấp, khu&#244;n kim loại định h&#236;nh, sơn tĩnh điện bền m&#224;u được sử dụng l&#224;m chất liệu ch&#237;nh để l&#224;m l&#234;n bảng điện tử. bảng điện tử c&#244;ng nghiệp Một số yếu tố quản l&#253; ảnh hưởng đến năng suất ng&#224;nh may: Lập kế hoạch v&#224; điều độ sản xuất chuyền may l&#224; x&#225;c định khối lượng sản phẩm, trang thiết bị, c&#244;ng nh&#226;n, thời gian sản xuất. Kế hoạch chuyền may l&#224; một kế hoạch t&#225;c nghiệp chỉ một lần sử dụng trong từng đợt sản xuất, từng m&#227; h&#224;ng. Rải chuyền l&#224; việc sắp xếp bố tr&#237; c&#244;ng nh&#226;n v&#224; c&#225;c c&#244;ng đoạn may ph&#249; hợp với quy tr&#236;nh c&#244;ng nghệ, tạo ra một d&#226;y chuyền sản xuất cho năng suất cao nhất, hiệu qủa nhất, khai th&#225;c được hết năng lực của c&#244;ng nh&#226;n. Tổ chứ lao động l&#224; việc bố tr&#237; sắp xếp v&#224; quản l&#253; c&#244;ng nh&#226;n trong một đơn vị nhằm n&#226;ng cao năng suất chuyền may, tạo kh&#244;ng kh&#237; thi dua lao động. Nắm bắt t&#226;m l&#253; c&#244;ng nh&#226;n, t&#226;m l&#253; người lao động ảnh hưởng 50% năng suất trong qu&#225; tr&#236;nh sản suất, khi t&#226;m l&#253; vui vẻ thoải m&#225;i người lao động l&#224;m việc nhiệt t&#236;nh hơn, năng suất cao hơn v&#224; ngược lại. bảng điện tử ng&#224;nh may Bộ đếm sản phẩm kết nối m&#225;y t&#237;nh bảng hệ thống kh&#244;ng d&#226;y được l&#224;m bằng th&#233;p nguy&#234;n chất gia c&#244;ng CNC định h&#236;nh, tr&#225;nh va đập biến dạng sản phẩm, sử dụng sơn tĩnh điện giữ m&#224;u ổn định, bền m&#224;u theo thời gian. C&#244;ng nghệ led đỏ 7 thanh sử dụng l&#224;m c&#244;ng nghệ hiển thị ch&#237;nh, &#225;nh s&#225;ng dễ nh&#236;n, kh&#244;ng bị l&#243;a, đảm bảo độ s&#225;c n&#233;t ngay cả khi trong tầm nh&#236;n xa. Bảng được kết nối với m&#225;y t&#237;nh bằng hệ thống kh&#244;ng d&#226;y rất tiện cho c&#225;c nh&#224; m&#225;y. Bảng c&#243; thể xuất ra file b&#225;o c&#225;o v&#224;o cuối ng&#224;y, nh&#226;n vi&#234;n chỉ việc lấy b&#225;o c&#225;o v&#224; gửi, cấp quản l&#253; c&#243; thể truy xuất từ xa th&#244;ng qua m&#225;y t&#237;nh để biết được t&#236;nh h&#236;nh sản xuất của chuyền, của từng vị tr&#237; để c&#243; thể ra quyết định cho ph&#249; hợp để ho&#224;n th&#224;nh đơn h&#224;ng. bộ đếm sản phẩm Li&#234;n hệ với ch&#250;ng t&#244;i – C&#244;ng ty Cổ Phần Ph&#225;t Triển V&#224; Chuyển Giao C&#244;ng Nghệ Việt Nam – Ph&#242;ng Triển Khai Ứng Dụng C&#244;ng Nghệ Khu Vực H&#224; Nội Địa chỉ: Số 23 liền kề 10 – KĐT Xa La – H&#224; Đ&#244;ng – TP. H&#224; Nội. – Ph&#242;ng Triển Khai Ứng Dụng C&#244;ng Nghệ Khu Vực TPHCM Địa chỉ: 1/27 Huỳnh Lan Khanh –Phường 2 –Q.T&#226;n B&#236;nh – TPHCM để được tư vấn tận t&#236;nh v&#224; hỗ trợ ho&#224;n to&#224;n miễn ph&#237;! EMAIL: contact@vnatech.com.vn HOTLINE: 0903418369 TEL: 024 668 33 261/ Fax: 04 668 33 262 HOME PAGE: www.vnatech.com.vn
  Nha Đam được rất nhiều người biết đến với rất nhiều công dụng như: làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho người đau dạ dày, giải độc cơ thể…Biết được những chức năng tuyệt vời này nên tập đoàn Herbalife đã nghiên cứu sản phẩm Lô hội cô đặc herbalife [/b] giúp giải quyết các vấn đề về tiêu hóa mà rất nhiều người đang gặp phải.
  Thành phần [color=#333333]Herbalife Aloe Concentrate

  Thành phần Lô hội thảo mộc cô đặc Herbalife có chứa Aloe, cây cúc la mã, cây quả họ cam lá xoăn tự nhiên là những thảo dược rất an toàn với sức khỏe, giúp làm sạch các cặn bã có trong đường ruột, giúp thải độc, làm lành tổn thương trong dạ dày…

  Công dụng[color=#333333]herbalifeAloe:

  Aloe được Đông y ví là “vàng lỏng”. Herbalife Aloe là loại đồ uống đặc biệt vì làm dịu hệ thống tiêu hóa và giúp duy trì hoạt động tự làm sạch tự nhiên của cơ thể. Trên đường tiêu hóa Herbalife Aloe làm giảm hết các triệu chứng khó chịu như đau, đầy hơi, ợ hơi, ợ chua, cồn cào, nóng rát, các triệu chứng khác của chứng đau đại tràng, đau dạ dày, táo bón, ỉa lỏng, ỉa bọt nhầy….  Herbalife Aloe giúp phục hồi các tổn thương, viêm loét … trên đường tiêu hóa. Giúp cải thiện tốt các vấn đề của đường tiêu hóa như: viêm dạ dày cấp, loét dạ dày, hành tá tràng, bệnh lý ruột kết, viêm đại tràng mãn tính, rối loạn co thắt đại tràng, bệnh trĩ, bệnh viêm loét trực tràng.

  HerbalifeAloe Concentratecòn có tác dụng tốt với những triệu chứng chảy máu chân răng, viêm lợi, viêm loét niêm mạc miệng, lưỡi …. Giúp cho trắng răng và không hôi miệng.

  Với những người gầy yếu và có vấn đề về đường tiêu hóa. Việc sử dụng trước dung dịch Herbal
  ife Aloe trong vòng 1-2 tuần trước khi dùng các sản phẩm khác của Herbalife hoặc dùng kết hợp đồng thời dung dịch Aloe với các sản phẩm khác đều mang lại kết quả tốt. Dung dịch Aloe còn có thể dùng để bôi lên các vết loét , rách ở môi miệng, da mặt, giúp giảm đau và lành vết thương nhanh hơn.


  Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.

  - Những người có sự hấp thụ kém, cơ thể luôn trong tình trạng suy nhược.
  - Trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, còi xương, suy dinh dưỡng.
  - Những người bị rối loạn tiêu hóa, bị bệnh tiêu hóa, viêm loét dạ dày.
  - Những người muốn duy trì cân nặng và sức khỏe.


  Dung tích: 473ml/chai.

  Cách dùng Lô hội thảo mộc cô đặc

  Lắc đều trước khi sử dụng sản phẩm. Pha 03 nắp (15ml) sản phẩm với 1/2 ly nước (120ml). Để chuẩn bị cho 1 lít, pha 1/2 ly (120ml) sản phẩm với 1 lít nước. Để lạnh sau khi mở hộp.
  - Người lớn có thể dùng đến 2- 4 lần trong ngày, mỗi lần một nắp lọ hoặc tùy ý.
  - Trẻ em có thể giảm xuống ½ - đến 2 nắp lọ/ngày tùy theo cân nặng và độ tuổi.
  - Không để quá 30 ngày kể từ khi mở nắp lọ (nên bảo quản ngăn mát tủ lạnh).  Tags:


 • Chi tiết chủ đề

  Người dùng duyệt chủ đề

  Hiện tại có 1 người đang xem chủ đề này. (Gồm có 0 Thành viên và 1 Khách)

  Forum cửa tự động | forum cổng tự động | diễn đàn rao vặt | Diễn đàn nội thất Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •  
  Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm trên các quảng cáo của người dùng đăng tải trên diễn đàn. Các trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý xóa bỏ ngay lập tức.
  Nếu bạn nhận thấy quảng cáo vi phạm, xin vui lòng gởi thông báo cho chúng tôi, xin cám ơn!.