Windows 10 đề nghị account Microsoft đã đăng ký cài win quận gò vấp để đăng nhập vào account quản trị viên. Có một số ích khi hát bằng account Microsoft đã đăng ký, bao gồm tính khả dụng cho cửa hàng Windows 10, đồng bộ hóa ứng dụng và email Windows, v.v.


Để thay đổi tên mạng trongtôi sẽ dùng Chính sách bảo mật cục bộ.

Bạn cũng có thể làm điều này bằng trình soạn thảo Registry. Tôi thay tránh xa trình soạn thảo đăng ký trừ khi tôi thực sự phải làm.

1. Nhấn Windows Key + R , để mở hộp thoại Run, tại đây gõ secpol.msc và nhấn Enter.




Theo mặc định, sửa laptop quận gò vấp Windows 10 sẽ yêu cầu bạn thêm thông tin đăng nhập cho trương mục Microsoft đã đăng ký . Bạn có thể tạo trương mục cục bộ bằng cách nhấp vào Tôi không có thông tin đăng nhập của người này.


Bài viết khác cùng Box :