Giờ thì mới hết tinh vi , ghét nhất mấy thằng có tiền và nghệ sỹ làm giàu trên đất VN khi giàu có rồi thì nhập quốc tịch nước ngoài những vẫn về VN kiếm tiền xong chê này chê kia
https://www.youtube.com/watch?v=_TFkpUAiXTY


Bài viết khác cùng Box :