Nói trên hội nghị thì như vậy ? nhưng xin hỏi Các Sở , Ban ngành đều là các Cơ Quan dưới quyền chỉ huy , chỉ đạo của ông ? Vậy Ông đã làm gì để " Chấn chỉnh " họ - hay ông cũng chẳng làm gì , thậm chí ông còn " bật đèn xanh " cho các Ban , Ngành " chém tới cùng " các doanh nghiệp kia ? cho đến khi nào các doanh nghiệp " phải nôn " ra đủ ( luật bất thành văn ) cho các ông - thì mới xong được ?
https://www.youtube.com/watch?v=lUhcGmdC2Ok


Bài viết khác cùng Box :