Nếu Việt nam tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cocona cho tới khi hết dịch. Thì Việt nam sẽ nổi tiếng không chỉ an toàn về an ninh mà còn an toàn về y học và phòng chống dịch bệnh sẽ thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn. Vì chỉ số an toàn được nâng cao
https://www.youtube.com/watch?v=QzVGeZmnQo4


Bài viết khác cùng Box :