Trước đây người nghiện ma túy đều được phát hiện từ tổ dân phố và chính quyền tập trung đưa đi cai nghiện ít nhất 12 tháng. Chính người dân đã phản đối điều này và kêu gọi các tổ chức quốc tế tác động đến chính quyền từ đó xem người nghiện ma túy là bệnh nhân và được đối xử như người bình thường. Giờ thì chỉ có thể xử lý họ khi vi phạm pháp luật mà thôi chớ không thể đưa đi cai ngiện nếu họ không đồng ý.
https://www.youtube.com/watch?v=hqWYptPPsk0


Bài viết khác cùng Box :