Bây giờ mà bộ máy ttrung quốc lục đục. Ông tập mất lòng tin của nhân dân nhân dân đứng lên biểu tình. Lúc đó tổng thống mỹ trum sẽ khử Tập Cận Bình như tướng của iran và Trung Quốc sẽ có 1 đảng mới.
https://www.youtube.com/watch?v=vJ1FUuL6hV4


Bài viết khác cùng Box :