AD mình quy định bao nhiêu bài viết mới chèn link và box được comment có hạn chế không ạ.