Sau đây là nội qui của diễn đàn Sức khỏe Việt Nam :

Mong các bác thực hiện đúng các điều khoản đã đưa ra.
Nếu vi phạm sẽ được áp dụng các mức phạt hoặc Ban nick + del all bài! ( có thể xóa bài mà...